Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 45 xuất bản ngày 03/07/2024: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
20/06/2024 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài 01/07/2024 3
20/06/2024 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/07/2024 5
20/06/2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/07/2024 10
20/06/2024 Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đợt 5) 01/07/2024 15
20/06/2024 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh) 25/06/2024 25
20/06/2024 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 20/06/2024 27