Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND

Trích yếu quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số trang 5
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2024 Ngày hiệu lực 01/07/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 45 ngày 03/07/2024
(Từ trang 10 đến trang 14 )
Ngày đăng công báo:

03/07/2024