Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND

Trích yếu hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài

Số trang 2
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2024 Ngày hiệu lực 01/07/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 45 ngày 03/07/2024
(Từ trang 3 đến trang 4 )
Ngày đăng công báo:

03/07/2024