Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND

Trích yếu quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số trang 5
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2024 Ngày hiệu lực 01/07/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 45 ngày 03/07/2024
(Từ trang 5 đến trang 9 )
Ngày đăng công báo:

03/07/2024