Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Trích yếu Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh)

Số trang 2
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2024 Ngày hiệu lực 25/06/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 45 ngày 03/07/2024
(Từ trang 25 đến trang 26 )
Ngày đăng công báo:

03/07/2024