Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Trích yếu xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số trang 1
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/06/2024 Ngày hiệu lực 20/06/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 45 ngày 03/07/2024
(Từ trang 27 đến trang 28 )
Ngày đăng công báo:

03/07/2024