Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Tháng 8 - 2022: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
22/07/2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 2
01/08/2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/08/2022 2
29/07/2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương 10/08/2022 9
01/08/2022 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12/08/2022 71
29/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên) 29/07/2022 23
03/08/2022 Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh 15/08/2022 79