Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
29/06/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 09/07/2010 46
23/01/2017 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016) 23/01/2017 67
25/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 05/04/2014 123
01/04/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh 11/04/2014 126
09/10/2014 Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/10/2014 101
14/07/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 24/07/2010 83
28/04/2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/05/2014 129
15/10/2014 Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh 25/10/2014 106
28/07/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 08/08/2010 86
23/10/2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/11/2014 109
18/06/2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/06/2014 139
28/10/2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/11/2014 113
09/09/2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh 19/09/2014 143
09/10/2014 Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/10/2014 147
20/04/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 30/04/2010 121