Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05+06 xuất bản ngày 10/01/2022: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
21/12/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 3
27/12/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 10/01/2022 6
27/12/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 01/01/2022 16
20/12/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 42
20/12/2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 3) 20/12/2021 79
20/12/2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 94