Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 03+04 xuất bản ngày 16/01/2018: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/01/2018 2
08/12/2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 08/12/2017 15
08/12/2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk 08/12/2017 54
08/12/2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 08/12/2017 89
08/12/2017 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2018 08/12/2017 93