Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
27/12/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025
27/12/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
23/12/2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022
23/12/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/12/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14)
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14)
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14)
22/12/2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương
21/12/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/12/2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Chương trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
21/12/2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022
20/12/2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ hai và thứ ba, HĐND tỉnh khóa X
20/12/2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2022