Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
13/08/2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
12/08/2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/08/2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/08/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
09/08/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/07/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/07/2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/07/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
16/07/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/06/2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X trong năm 2021
30/06/2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026