Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
15/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh
08/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
08/04/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022
08/04/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk năm 2022
08/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/04/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA
08/04/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng
08/04/2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/04/2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
15/03/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/03/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
07/03/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27)
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27)
21/02/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh