Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
21/09/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/09/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/08/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/08/2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Lắk 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025
13/08/2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa ban fỉnh Đắk Lắk
13/08/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chi hỗ trợ cho nhân viên y tế khối, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2019
13/08/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/08/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Yang San tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
13/08/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Lắk (lần 2)
13/08/2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
13/08/2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
13/08/2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021 - 2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021
13/08/2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/08/2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh xuất sắc tại các giải thể trong nước và quốc tế
13/08/2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh