Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
31/01/2022 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/01/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25/01/2022 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2021
25/01/2022 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)
25/01/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/01/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức một số loại đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/01/2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/01/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
07/01/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/01/2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk
05/01/2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung vào Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk
04/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk
31/12/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/12/2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
29/12/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung và mức cho hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk