Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
30/06/2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
30/06/2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/06/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/06/2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
07/06/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/06/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk
14/05/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
29/04/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
29/04/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk