Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 842 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
07/06/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/06/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk
14/05/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
29/04/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
29/04/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
26/04/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
26/04/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26/04/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/04/2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
24/04/2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)