Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 787 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
23/10/2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm toán tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đắk Lắk
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện M’Drắk, huyện Krông Bông, huyện Cư Kuin, huyện Lắk, huyện Krông Ana)
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Năng, huyện Cư M’gar, huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện Krông Pắc, huyện Ea Kar, huyện M’Drắk)
20/10/2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk)
09/10/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024
22/09/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/08/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/08/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định giá thuê nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh
19/08/2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2020 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2020 Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
20/07/2020 Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh