Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 757 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
08/07/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Ea H’leo, huyện Ea Súp, huyện Ea Kar, huyện Krông Ana)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Ea H’leo, huyện Ea Súp, huyện Ea Kar, huyện Krông Ana)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Krông Búk, huyện Krông Bông, huyện Cư M’gar, huyện Cư Kuin)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ)
29/06/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
16/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành tiêu chuẩn,định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
04/06/2020 Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Phú huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV
04/06/2020 Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn huyện Krông Pắc
04/06/2020 Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020
25/05/2020 Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc
25/05/2020 Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 2, đoạn từ Km0-Km6+431, thành phố Buôn Ma Thuột