Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
08/07/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương
08/07/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030
08/07/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh
08/07/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
07/07/2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024 (huyện Ea H’leo, huyện Ea Súp, huyện Ea Kar, huyện Krông Ana)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Krông Pắc, huyện Krông Năng, huyện Lắk, huyện M’Drắk)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Krông Búk, huyện Krông Bông, huyện Cư M’gar, huyện Cư Kuin)
03/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ)
29/06/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
16/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành tiêu chuẩn,định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk