Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 676 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
16/04/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
06/04/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/03/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/03/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26/02/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
13/02/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/01/2018 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)
30/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/12/2017 Quyết định số 3579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
21/12/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14/12/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/12/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/12/2017 Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
08/12/2017 Nghị Quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk