Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 781 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
12/09/2019 Nghị Quyết số 27/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020
12/09/2019 Nghị Quyết số 26/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phân khai chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019
12/09/2019 Nghị Quyết số 25/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phương án phân bổ vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12/09/2019 Nghị Quyết số 24/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
12/09/2019 Nghị Quyết số 23/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường giao thông liên huyện Ea H’leo - Ea Súp
12/09/2019 Nghị Quyết số 22/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12/09/2019 Nghị Quyết số 21/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
14/08/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung vào Khoản 1 Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
30/07/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/07/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk
29/07/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
11/07/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi gạch đầu dòng thứ tư Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk