Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 676 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
08/12/2017 Nghị Quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2018
08/12/2017 Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
08/12/2017 Nghị Quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018
08/12/2017 Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk.
08/12/2017 Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.
08/12/2017 Nghị Quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.
08/12/2017 Nghị Quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
08/12/2017 Nghị Quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
08/12/2017 Nghị Quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
28/11/2017 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk.
16/11/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
13/11/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/10/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/10/2017 Nghị Quyết số 33/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
11/10/2017 Nghị Quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.