Thứ tư , Ngày 05 tháng 08 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 777 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
06/12/2019 Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 09/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
06/12/2019 Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 30/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/11/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/10/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/09/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16/09/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12/09/2019 Nghị Quyết số 27/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020
12/09/2019 Nghị Quyết số 26/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phân khai chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019
12/09/2019 Nghị Quyết số 25/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phương án phân bổ vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12/09/2019 Nghị Quyết số 24/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020