Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
19/08/2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
20/07/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
10/07/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
08/07/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông
08/07/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Di dân khẩn cấp vùng ống, lũ quyết, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp
08/07/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng
08/07/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa ban tinh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)
08/07/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
08/07/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk