Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
20/01/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh
10/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ
08/01/2020 Quyết định số 40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2019
07/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao quốc gia
02/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/12/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
20/12/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh
19/12/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk
17/12/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
06/12/2019 Nghị quyết số 36/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk