Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
07/12/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/11/2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh
27/11/2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/11/2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
09/11/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/11/2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh
23/10/2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm toán tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đắk Lắk
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện M’Drắk, huyện Krông Bông, huyện Cư Kuin, huyện Lắk, huyện Krông Ana)
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Năng, huyện Cư M’gar, huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện Krông Pắc, huyện Ea Kar, huyện M’Drắk)
20/10/2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk)
09/10/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024
22/09/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/08/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/08/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định giá thuê nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh