Thứ tư , Ngày 05 tháng 08 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 777 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
06/12/2019 Nghị Quyết số 36/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 12/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 35/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 34/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar
06/12/2019 Nghị Quyết số 13/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 06/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 33/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 28/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 29/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 31/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 32/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 11/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 39/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 38/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/12/2019 Nghị Quyết số 37/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021