Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 781 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
13/04/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/04/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/02/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/02/2020 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
22/01/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh
10/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ
08/01/2020 Quyết định số 40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2019
07/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao quốc gia
02/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
27/12/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk