Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 676 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
11/10/2017 Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
11/10/2017 Nghị Quyết số 31/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017.
11/10/2017 Nghị Quyết số 30/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
11/10/2017 Nghị Quyết số 29/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương.
11/10/2017 Nghị Quyết số 28/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
11/10/2017 Nghị Quyết số 32/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
11/10/2017 Nghị Quyết số 27/2017/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và một số mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
11/10/2017 Nghị Quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
02/10/2017 Quyết định số 7801/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính văn bản
29/09/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19/09/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
19/09/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.
19/09/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
19/09/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
05/09/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.