Thứ sáu , Ngày 05 tháng 06 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 729 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
05/07/2018 Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
05/07/2018 Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh chi hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
05/07/2018 Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk
05/07/2018 Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
05/07/2018 Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk năm 2018
05/07/2018 Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/07/2018 Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/07/2018 Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2018 Nghị Quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung vào Điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk