Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
04/01/2021 Công văn số 47/UBND-NNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh
18/12/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
17/12/2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
09/12/2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
09/12/2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
09/12/2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/12/2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển nội dung giám sát của HĐND tỉnh khóa IX sang năm 2021
09/12/2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021
09/12/2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh, về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
09/12/2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2012 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
09/12/2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
09/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương