Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 1003 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
11/09/2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn
25/07/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/11/2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"
21/06/2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh
20/10/2005 Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành "Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh"
11/09/2003 Quyết định số 101/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk
28/05/2003 Quyết định số 76/2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về việc nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19/10/2001 Quyết định số 3190/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh
18/04/2000 Quyết định số 664/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
18/09/1999 Quyết định số 2344/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê
12/09/1997 Quyết định số 1826/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
04/11/1996 Quyết định số 2156/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/07/1994 Quyết định số 511/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk