Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024
Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
Không có văn bản nào