Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Tổng hợp: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
04/06/2020 Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn huyện Krông Pắc
25/05/2020 Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc
25/05/2020 Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 2, đoạn từ Km0-Km6+431, thành phố Buôn Ma Thuột
25/05/2020 Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án; bổ sung danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương
25/05/2020 Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Ea Tlít, xã Cư Elang, huyện Ea Kar
25/05/2020 Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã Ia lốp - Ia Rvê, huyện Ea Súp (đoạn từ Đoàn kinh tế - quốc phòng 737 xã Ia Rvê)
25/05/2020 Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk
10/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ
24/12/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 35/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 29/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 32/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk