Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Công nghiệp: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
16/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/06/2020 Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Phú huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV
25/05/2020 Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu nối Tỉnh lộ 2 với Tỉnh lộ 7
07/05/2020 Quyết định số 13/2020/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh
20/01/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh
27/12/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 34/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar