Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
23/01/2017 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)
28/10/2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/10/2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15/10/2014 Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh
09/10/2014 Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/10/2014 Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/09/2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh
18/06/2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/04/2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/04/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh
25/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25/09/2013 Chỉ Thị số 06/2013/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
27/08/2013 Chỉ Thị số 05/2013/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác lập Quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/08/2013 Chỉ Thị số 04/2013/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/12/2012 Chỉ Thị số 06/2012/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.