Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09+10 xuất bản ngày 15/02/2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
20/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ
07/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao quốc gia
02/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 36/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 35/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 34/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar
06/12/2019 Nghị Quyết số 33/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 32/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 38/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/12/2019 Nghị Quyết số 37/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021