Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05+06 xuất bản ngày 23/05/2019: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
06/05/2019 Nghị Quyết số 10/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc Khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột
06/05/2019 Nghị Quyết số 09/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột
06/05/2019 Nghị Quyết số 08/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị dân cư Km7 thuộc khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột
06/05/2019 Nghị Quyết số 07/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định Chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 (Km145+800) - Quốc lộ 14 - Tỉnh lộ 8, thành phố Buôn Ma Thuột theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT
06/05/2019 Nghị Quyết số 06/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/05/2019 Nghị Quyết số 05/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
06/05/2019 Nghị Quyết số 04/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc hỗ trợ ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán tỉnh giao năm 2018
06/05/2019 Nghị Quyết số 03/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
06/05/2019 Nghị Quyết số 02/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
06/05/2019 Nghị Quyết số 01/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
06/05/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh
06/05/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức
26/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016
17/04/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng
08/04/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk