Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

Trích yếu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy Lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số trang 5
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/03/2024 Ngày hiệu lực 04/04/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31 ngày 27/03/2024
(Từ trang 10 đến trang 14 )
Ngày đăng công báo:

27/03/2024