Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

Trích yếu bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số trang 2
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2024 Ngày hiệu lực 01/04/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31 ngày 27/03/2024
(Từ trang 8 đến trang 9 )
Ngày đăng công báo:

27/03/2024