Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số trang 5
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/03/2024 Ngày hiệu lực 20/03/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31 ngày 27/03/2024
(Từ trang 2 đến trang 7 )
Ngày đăng công báo:

27/03/2024