Thứ năm , Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Trích yếu về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Số trang 16
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 03/05/2024 Ngày hiệu lực 03/05/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 31/05/2024
(Từ trang 32 đến trang 51 )
Ngày đăng công báo:

31/05/2024