Thứ năm , Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Trích yếu về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

Số trang 35
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 03/05/2024 Ngày hiệu lực 03/05/2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 31/05/2024
(Từ trang 2 đến trang 31 )
Ngày đăng công báo:

31/05/2024