Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND

Trích yếu Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Số trang 3
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/12/2011 Ngày hiệu lực 17/12/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 20/02/2012
(Từ trang 2 đến trang 4 )
Ngày đăng công báo:

15/12/2011