Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 66
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/08/2022 Ngày hiệu lực 12/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 43+44 ngày 08/08/2022
(Từ trang 2 đến trang 70 )
Ngày đăng công báo:

08/08/2022