Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Số trang 25
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/11/2021 Ngày hiệu lực 20/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 68+69 ngày 11/11/2021
(Từ trang 50 đến trang 72 )
Ngày đăng công báo:

10/11/2021