Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
18/01/2010 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/01/2010 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
31/12/2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/12/2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới
08/12/2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26/11/2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/05/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
19/02/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.
19/11/2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh
19/11/2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
01/08/2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay
17/06/2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá
26/05/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk
26/05/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk
23/05/2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp