Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 787 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
19/02/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.
19/11/2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh
19/11/2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
01/08/2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay
17/06/2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá
26/05/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk
26/05/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk
23/05/2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp
07/04/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân hủy góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
11/09/2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn
25/07/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/11/2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"
21/06/2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh
20/10/2005 Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành "Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh"
11/09/2003 Quyết định số 101/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk