Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 2344/1999/QĐ-UB

Trích yếu: Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 18/09/1999

Ngày hiệu lực: 28/09/1999

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại