Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 2349/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành "Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh"

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/10/2005

Ngày hiệu lực: 30/10/2005

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại