Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND

Trích yếu: Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 21/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại