Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 30/07/2019

Ngày hiệu lực: 09/08/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 07/08/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 84 đến trang 93 )

Quay lại