Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 29/07/2019

Ngày hiệu lực: 09/08/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 06/08/2019

File văn bản gốc:

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 67 đến trang 83 )

Quay lại