Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Sửa đổi gạch đầu dòng thứ tư Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 11/07/2019

Ngày hiệu lực: 21/07/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 16/07/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 65 đến trang 66 )

Quay lại