Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 01/07/2019

Ngày hiệu lực: 11/07/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 08/07/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 45 đến trang 53 )

Quay lại