Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 21/06/2019

Ngày hiệu lực: 01/07/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 28/06/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 22 đến trang 44 )

Quay lại